Stará fronta Zítra č. 3 – červen 2019

ŠEDESÁT – A CO DÁL? Možná, že by otázka měla být položena jinak: Šedesát – a zda dál? Tou šede-sátkou jsme už překročili plán a jde o to, jakou náplň by měla mít další šede-sátka, na jejímž konci už budu určitě velmi unaven. Teď však mi jde o 61. sezónu – 2019 až...