Komorní komedie pro tři herce byla napsána a nazkoušena v rekordním čase. Vynutily si ji okolnosti, které přinutily divadlo opustit nákladné inscenace. Ty bylo třeba urychleně nahradit. Komedii Laura a Oliver, hrané pod patronátem Stana Laurela a Olivera Hardyho, vděčíme za to, že nám jejich pouhých 26 repríz pomohlo překlenout ono nelehké údobí.

Laura a Oliver

K dostání v prodejně Klokočí.